Medlemmer

 • Det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2020/februar/det-koensopdelte-arbejdsmarked-og-uddannelsesvalg 16. februar 2020

  31 faglige organisationer står sammen på kvindernes internationale kampdag, søndag den 8. marts 2020 kl. 10 i de 4 store byer - Aalborg, Odense Aarhus og København.

 • Særlig stor spænding om hovedstyrelsesvalget i år

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2019/november/saerlig-stor-spaending-om-hovedstyrelsesvalget-i-aar 17. november 2019

  HOVEDSTYRELSESVALGET // Der er væsentlig flere kandidater end poster at besætte. Også næstformandsvalget ved kongressen for nylig kan have afsmittende virkning på valget. Styrelsen i Odense Lærerforening ønsker genvalg til Charlotte Holm.

 • Reallønnen er det vigtigste

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2012/september/realloennen-er-det-vigtigste 13. september 2012

  DLF-kongres vedtog OK-krav. Arbejdstid er ikke på listen

 • DIN stemme afgør det!

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2010/februar/din-stemme-afgoer-det 16. februar 2010

  Masser af kandidater til generalforsamlingen

 • Skolen er ikke den samme, når I kommer tilbage

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2013/april/skolen-er-ikke-den-samme-naar-i-kommer-tilbage 16. april 2013

  Anders Bondo i Dalumhallen tirsdag

 • Lokalaftalen forlænget

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2017/marts/lokalaftalen-forlaenget 9. marts 2017

  På byrådsmødet i Odense den 8. marts, besluttede et enigt byråd, at forlænge den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere til og med skoleåret 2017/2018.

 • LærerBladet: En retssag om retten til at ytre sig på et lærermøde

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2017/oktober/laererbladet-en-retssag-om-retten-til-at-ytre-sig-paa-et-laerermoede 2. oktober 2017

  YTRINGSFRIHED // Den 3.-4. oktober skal sagen om lærer Erik Schmidts advarsel for retten i Odense. Efter godt tre år får han og Danmarks Lærerforening - og altså også Odense Kommune - dermed rettens ord for, om det er en tjenstlig forseelse eller ej at være kritisk og have negative holdninger og synspunkter på et lærermøde.

 • Generalforsamling 2020 - NY DATO!

  Sti: http://odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2020 8. august 2019

  Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. august 2020 kl. 16:30 i ODEON - Dørene åbnes kl. 16:00

 • LærerBladet: Crawley vil have lys på dannelsen

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2017/maj/laererbladet-crawley-vil-have-lys-paa-dannelsen 16. maj 2017

  Beretning og kommentar// Børn skal ikke gøres til produkter i jagten på vækst, og PISA-faglighed er ikke tilstrækkelig, sagde rådkvinde Susanne Crawley og hendes B&U-direktør på et stort anlagt temamøde for 550 medarbejdere. Mødet var indledningen til en proces, der skal føre frem til en fælles, tværfaglig forståelse dannelse. Men hvordan reagerer en effektstyret kommune på dannelse?

 • Generalforsamling 2018

  Sti: http://odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2018 12. januar 2018

  Generalforsamling 2018, fredag den 9. marts kl. 16.


 • Her vises 91 til 100 ud af 126

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner