Medlem Kurser

TR

Du får uddannelse som TR
Lærerliv_086 2013 05 22 DLF Trekronerskolen 019

Når du bliver valgt til tillidsrepræsentant, bliver du samtidig tilbudt Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse.
Du kan læse mere om organisationsuddannelsen her.

Odense Lærerforening afholder hvert år et 2-dages TR-kursus for alle kredsens tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Kurset afvikles på en af foreningens kursusejendomme.

Desuden afholdes heldagskurser/temamøder for tillidsrepræsentanterne efter behov.

Odense Lærerforening afholder også hvert år en fælles kursusdag for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

De fynske kredse samarbejder om supplerende kurser for tillidsrepræsentanter, der har gennemgået grunduddannelsen. Disse kurser er én-dags kurser med forskellige aktuelle emner.

Danmarks Lærerforening afholder også kurser for tillidsrepræsentanter, der har bestået grunduddannelsen. Du kan  læse mere her.