Orientering om arbejdstid

Og hvad med ferien?
Forhandlingssituationen - lokalt og på landplan - var på dagsordenen, da Odense Lærerforening tirsdag havde samlet alle tillidsvalgte til temadag.

Niels Munkholm Rasmussen fra Hovedstyrelsen orienterede om den aktuelle overenskomstsituation, men formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette K. Jensen, tog sig af den lokale ditto.
På podiet var endvidere Niels Kjeldsen, tidligere kredsformand i Ballerup Lærerforening.

Adskillige scenarier blev præsenteret og debatteret.

Og hvad nu med ferien?
På landsplan kan en konflikt tidligst starte 1. april.
Til den tid er påskeferien afviklet.
Med hensyn til sommerferien vil situationen for de overenskomstansatte medlemmer afhænge af udviklingen. Det vil derfor være klogt at tage højde for dette i planlægningen af sommerferien.

Senere på dagen var der gennemgang og drøftelse af forskellige arbejdsmiljømæssige emner.

Emner

Målgruppe