Medlemskonferencer: Vi rykker sammen!

Medlemskonference Efteraar 2015
Har du lyst til at medvirke til forandringer af dagligdagen, få kendskab til værktøjer, der kan styrke sammenholdet og handlekraften, vide mere om ledelse af lærere og drøfte foreningens politik med hovedstyrelsesmedlemmer? Så er dette noget for dig! Samtidigt får du mulighed for at tilbringe en weekend i efteråret på et af foreningens smukt beliggende konferencecentre.

Samarbejde, sammenhold og handlekraft er de overordnede temaer på medlemskonferencerne. Hvordan er lærere at lede, og hvordan kan den viden bruges i det fremadrettede samarbejde om at sikre sammenholdet og vilkår, der kan øge kvaliteten i undervisningen? 

Vi skaber rum for refleksion og debat, så din hverdag kan bringes i spil, og du vil blive inspireret til, hvordan du selv kan være med til at påvirke din arbejdsplads sammen med dine kolleger. 

Handlings-workshoppen hjælper og inspirerer dig til at sparke gang i et projekt og styrke fællesskabet lokalt på din skole/arbejdsplads, i din kreds eller andetsteds for at skabe forandringer. Du lærer om, hvordan du i fællesskab med andre arbejder strategisk og kreativt med kampagner, og hvordan du kan motivere dine kolleger til at handle og gøre en forskel sammen med dig. 

Konferenceværterne vil være foreningens hovedstyrelsesmedlemmer. De vil præsentere foreningens politik på området, invitere til debat om temaet og andre aktuelle fagpolitiske emner. 

Medlemskonferencerne foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion, gruppedrøftelser og workshop, hvor der lægges vægt på dialog og meningsudveksling og din deltagelse. 

Varighed og tilmelding Konferencerne begynder om lørdagen kl. 11.00 og afsluttes om søndagen kl. 13.30 med efterfølgende frokost. Du skal kunne deltage i hele forløbet. 

Der kan maksimalt deltage 7 personer fra samme arbejdsplads. 

Bemærk at konferencen 21. - 22. november er reserveret til medlemmer, der ikke er ansat i skolen. 

Du ansøger direkte til foreningen på www.dlf.org under ’Medlem’.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest fredag 5. juni 2015. 

Du vil inden sommerferien modtage besked om, hvorvidt du er optaget. 

Målgruppe