Møde for ledige medlemmer

Odense Lærerforening indkalder i samarbejde med Lærernes a-kasse ledige medlemmer til møde i Odense Lærerforenings lokaler i Klaregade.

Kære medlem

Foreningen vil gerne i samarbejde med Lærernes a-kasse invitere dig - der ikke arbejder fast i et månedslønnet vikariat - til møde om dine forhold og valg af kontaktpersoner for ledige.

Hvis du har fået fast tjenestested, bedes du se bort fra dette brev, men må gerne kontakte os på 082@dlf.org, eller på 66 12 68 90 så vi kan få dig rigtigt placeret.

Mødet holdes:

Tirsdag den 29. september

kl. 16.00 - 18.00

Lærernes Hus, Klaregade 19, 4. sal

Der serveres en sandwich på mødet, derfor er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 24. september på  082@dlf.org eller på 66 12 68 90.

Lærernes a-kasse v/konsulent Britta Linnée Pedersen vil orientere om rettigheder og muligheder som ledig.

Odense Lærerforening vil orientere om relevante forhold, samt - ikke mindst - afholde valg af nye 2 kontaktpersoner og suppleanter for skoleåret 2015/16.

Valget svarer til det valg, som medlemmer med fast tjenestested foretager, når de vælger tillidsrepræsentant.

Kontaktpersoner er derfor kort sagt tillidsrepræsentanter for “ledige” medlemmer. 

Venlig hilsen

Odense Lærerforening

Charlotte Holm      Bent Th. Hansen

Næstformand         Konsulent

 

Program

1.

Velkomst

 

 

 

 

2.

Ledighedssituationen i Odense

v Erfaringer

v Rettigheder / muligheder
v/ Britta Linnée Pedersen, Lærernes a-kasse

 

3.

Odense Lærerforenings tiltag i forhold til medlemmer uden fast ansættelsessted

v Forventningsafstemning

v Idéudveksling

v Netværk mm.

 

4.

Valg af kontaktpersoner for de arbejdsledige

medlemmer

Der søges valgt 2 kontaktpersoner og suppleanter.

Arbejdsledige medlemmer er medlemmer der ikke arbejder fast i et månedslønnet vikariat.

 

 5.

Eventuelt

Emner

Målgruppe