Åbent brev #KV17

Til Peter Rahbæk Juel, Socialdemokratiet, Brian Dybro, SF, Jane Jegind, Venstre, Susanne Crawley Larsen, Det Radikale Venstre, Brian Skov Nielsen, Enhedslisten, Kristian Guldfeldt, Det Konservative Folkeparti, Tonny Vest, LA, Susanne Bækholm, Alternativet og Christel Gall, DF.
Aabent Brev Hjemmeside

 

Åbent brev

 

17. november 2017

 

Odense Lærerforening takker for jeres deltagelse i valgmødet den 14. november 2017, hvor 700 odenseanere gennem deres fremmøde satte folkeskolen øverst på den kommunalpolitiske dagsorden - på trods af konkurrence fra fodboldkampen. Vi takker også for jeres pæne ord om folkeskolen og lærerne samt jeres løfter om at investere i folkeskolen og dermed fortsætte udviklingen efter vendepunktet på baggrund af de mange års nedskæringer. Odense Lærerforening noterer sig med glæde, at samtlige kandidater på valgmødet fandt behov for flere folkeskolelærere med henblik på at styrke faglighed og kvalitet i undervisning og inklusion.

 

Der var på valgmødet uenighed om, i hvilket omfang velfærdsprocenten har ført til flere lærerstillinger på Odenses folkeskoler. Odense Lærerforening finder, at forbedring af folkeskolen og dermed flere lærerstillinger er for vigtigt et område til at være genstand for politisk uenighed og uigennemskuelige beregninger. Det er afgørende at sikre, at den udstukne politiske retning fastholdes helt ud på den enkelte skole.

 

På den baggrund tilbyder Odense Lærerforening at indgå i et samarbejde med Odense Kommune om at dokumentere antallet af nye lærerstillinger som følge af velfærdsprocenten efter udmøntningen af budget 2018 og dermed nå frem til gensidigt anderkendte tal, der fremover kan bruges i den politiske og faglige debat.

 

Odense Lærerforening håber, at I vil støtte et sådant samarbejde og dermed medvirke til at få skabt et solidt faktuelt grundlag for udvikling af kvaliteten i Odenses folkeskoler.

Med venlig hilsen

Anne-Mette K. Jensen

Formand for Odense Lærerforening

Logo Odense Lærerforening