Budget 2018 skal gøre en forskel

Budget 2017 var et vendepunkt for skoleområdet i Odense efter mange års besparelser. Med budget 2018 ønsker Odense Lærerforening en reel langsigtet investering.
Talve Forside

I budgetforslaget for 2018 indleder skoleområdet året med et minus på
19 mio. kr. pga. tidligere beslutninger. Blandt de store poster er:

- reduktion af puljen til Dansk som Andetsprog
- fjernelse af puljen til skoler med høje klassekvotienter
- underfinansieret folkeskolereform
- Sammenhængende borgerforløb
- Velfærdsværn

Øgede krav:
- 30% mere undervisning
- 96% af eleverne inkluderet
- Større klassekvotienter
- Større dokumentationskrav
- Flere krav med skolereformen

Færre ressourcer:
- 18,5% færre lærere (elevtallet er kun faldet 3,8%)
- Udgift pr. elev ligger væsentligt under 6-by-gennemsnittet
- 45% færre midler til Dansk som Andetsprog

 

30Procent Mere Uv

Kilde: Notat vedr. opfyldelse af elevernes retskrav, Børn- og Ungeforvaltningen. Udviklingen er fremskrevet til skoleåret 2017/2018

 

Inklusion

Kilde 1: Kvalitetsrapport – skolerne i Odense Kommune: Andel elever,
der modtager undervisning i den almene undervisning
Kilde 2: Danmarks Lærerforenings undersøgelse gennemført i 2014 og gentaget i 2017

 

Stoerre Klassekvtienter

Kilde: Undervisningsministeriets Skoletal, www.skoletal.dk

 

18 5 Procent Faerre Laerere

Kilde 1: Statistik vedr. lærerstillinger er fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
www.krl.dk og er opgjort i antal fuldtidsstillinger. 2009 er sat som indeks 100
Kilde 2: Statistik vedr. antal elever er fra Danmarks Statistiks Statistikbank,
www.statistikbanken.dk 2016-tallet er ikke tilgængeligt. 2009 er sat som indeks 100

 

Udgiften Pr Elev I Folkeskolen

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal, www.noegletal.dk

 

45 Procent Faerre Midler Til Dsa

Kilde: Børn- og Ungeforvaltningen

Du kan læse det samlede budgetforslag her.