Eva og Svend Aage Lorentzens fond

Hvert år yder fonden økonomisk støtte til uddannelse af børn og lærere. Der uddeles kr. 10.000 hvert år i marts. Der er ansøgningsfrist til Eva og Svend Aage Lorentzens Fond den 1. nov. 2018.
Eva og Svend Aage Lorenzens fond 219x83

Eva og Svend Aage Lorentzens Fond er stiftet i 2014 på grundlag af testamente udfærdiget af Eva Lorentzen, Odense M.

Fondens formål er ved pengelegater at yde økonomisk støtte til uddannelse til børn af lærere, der er eller har været medlem af Danmarks Lærerforening.

Børn af lærer(e), der virker eller har virket ved skolevæsenet i det tidligere Fyns Amt skal nyde fortrinsret til legaterne, ligesom lærerbørn, der selv er under uddannelse som lærere skal nyde fortrinsret til legaterne.

Der uddeles legater á kr. 10.000,00,- én gang årligt i marts måned, næste gang marts 2018 og for at komme i betragtning skal motiveret ansøgning sendes til bestyrelsesformand, advokat Rita S. Simonsen, Kielberg Advokater, Hunderupvej 71, 5100 Odense C, og gerne pr. mail rs@kielberg.com senest den 1. november det foregående år.

Med ansøgningen skal følge dokumentation for, at ansøgerens forældre er eller har været medlem af Danmarks Lærerforening.

Såfremt den krævede dokumentation ikke medfølger ansøgningen, vil den ikke komme i betragtning.

Såfremt ansøger er barn af lærer(e), der virker eller har virket ved skolevæsenet i det tidligere Fyns Amt og/eller ansøger selv er under uddannelse til lærer, skal der ligeledes vedlægges dokumentation herfor. 

Har ansøger ikke hørt fra fonden senest 1. marts, er ansøger ikke kommet i betragtning.