Forhandlingerne forlænget - igen

Der har i nat været forhandlinger på alle tre offentlige områder, det statslige, det regionale og det kommunale område. Omkring klokken 5 i morges sendte Forligsinstitutionen en pressemeddelelse ud om, at konflikten igen er udskudt to uger.

Det betyder, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes yderligere to uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke den 8. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018. 

Hvis det fortsat ikke lykkes forligsmanden at lande en forligsskitse, kan hun også vælge inden for de to uger at erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Konsekvensen heraf vil være, at konflikten (såvel strejke som lockout) træder i kraft på femtedagen efter denne beslutning. Det er derfor fortsat ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget præcist om eventuelt ikrafttrædelsestidspunkt.