OK18 nyt fra OLF

Styrelse
Styrelsen i Odense Lærerforening har i dag afholdt ekstraordinært møde og de anbefaler et ja til forliget.

Så kom der et forlig – men uden en central arbejdstidsaftale. Derfor er naturligvis også brug for mere information og drøftelse. Det vil der blive mulighed for i den kommende tid. Følgende plan er blevet lagt i forhold til information af TR og medlemmer.

 

  • Regionalt TR-møde torsdag d. 3. maj kl. 19-21.30 på Radisson Blue hotel Odense
  • TR, der har mulighed og behov for hurtigere lokal drøftelse, inviteres til ekstraordinært TR-møde i Odense Lærerforening mandag d. 7. maj kl. 8.15-10.15. Drøftelse og opfølgning på regionalt TR-møde. OK-forliget vil naturligvis også være på dagsordenen til ordinært TR-møde 14. maj. Derudover er man altid velkommen til at kontakte foreningen. 
  • Faglig Klub-møder. Styrelsesmedlemmerne deltager som sædvanligt gerne.
  • Medlemsmøde. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Emner

Målgruppe