Vær med i det politiske arbejde i din forening

Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at sætte kursen for din forening? Så grib chancen nu og stil op til styrelsesvalg i Odense Lærerforening den 9. marts.
Styrelse

Der er valg til formand, næstformand og styrelse (samt suppleanter) på Odense Lærerforenings generalforsamling den 9. marts 2018.

Valget gælder for 2 år fra 1. april 2018. Styrelsen holder møder om torsdagen og deltager i TR møder en gang om måneden. Der ydes frikøb for arbejdet.

Som styrelsesmedlem i Odense Lærerforening bliver du en del af foreningens politiske arbejde. Styrelsen udøver og træffer konkrete beslutninger om foreningens politik efter den overordnede linje som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Kandidater til styrelsen i Odense Lærerforening

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formand Anne-Mette Kæseler Jensen for at høre nærmere.

Det vil være muligt at præsentere sit kandidatur til styrelsesvalget her på hjemmesiden. 

Hvis du ønsker at stille op, skal du indsende et portrætbillede i høj opløsning (over 1 MB), samt en tekst på maksimalt 1300 anslag (inkl. mellemrum) og sende det til 082@dlf.org

Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sit kandidatur helt op til selve generalforsamlingen.

Anne-Mette Kæseler Jensen og Dennis Vikkelsø genopstiller til henholdsvis formands- og næstformandsposten. Derudover er der valg til 7 styrelsesposter. 

Følgende nuværende styrelsesmedlemmer genopstiller:

  • Anders Sund Pedersen - Tarup skole
  • Charlotte Holm - Abildgårdskolen
  • Jan Andersen - Rosengårdskolen
  • Niels Munkholm Rasmussen - Rosengårdskolen

Nye kandidater:

  • Line Mørk - H.C. Andersen skolen

Emner

Målgruppe