Gratis medlemskonferencer

Vil du og nogle af dine kolleger trække en weekend ud af kalenderen i efteråret 2018 og få ny indsigt og inspiration? I vil møde spændende oplæg, få debatteret og få tid sammen med gode kolleger fra hele landet. Så tilmeld dig nu.
Medlemskonference Efteraar 2015

Konferencerne indeholder tre inspirerende dele. ’Gode arbejdsfællesskaber’, ’Teknologi i
Undervisningen’ og ’Den fagprofessionelle stemme’. Foreningen har valgt disse temaer, fordi vi mener, at den fagprofessionelle stemme fortsat skal styrkes, og at teknologiens indflydelse på arbejdet skal diskuteres. Derudover sætter vi spot på arbejdsfællesskaberne og deres fokus på kerneopgaven.

Der vil desuden være tid til at nyde foreningens dejlige ejendomme. 

Vi håber, at konferencerne kan inspirere medlemmerne til positive forandringer i hverdagen, der kan understøtte samarbejdet og give dem mod til at bruge den fagprofessionelle stemme endnu mere.

Der kan deltage op til syv personer fra samme arbejdsplads.

Vi håber, at rigtig mange vil være interesserede i at deltage. 
Husk, at deadline for ansøgning er 10. juni 2018.

Du finder en ansøgningsvejledning her.

Emner

Målgruppe