LærerBladet: Tim Vermund varsler Socialdemokratisk fokusskifte

Socialdemokratiets nye spids i Odense Byråds B&U-udvalg, Tim Vermund, vil af med de mange strukturelle skift af omsorgspersoner i børn og unges liv. Desuden vil han skære ned på lærernes dokumentationsarbejde, så de får mere tid til forberedelse.
Tim V Dsc 8508 Iso Medium

Socialdemokratiets nye, stærke kort i byrådets Børn- og Ungeudvalg er Tim Vermund, der sidste år valgte at droppe jobbet som lærer på Hjalleseskolen til fordel for et - ifølge Vermund selv -mere roligt, men også mere ensomt arbejde som uddannelsessekretær hos 3F Østfyn.

Hvor stærk 34-årige Vermund er, skal stå sin prøve, men parlamentarisk står han som politisk ordfører i byrådets socialdemokratiske gruppe.  Han er partiets nummer to og deler både fortid i DSU og lokalområde med borgmester Peter Rahbæk Juel.  De to er personlige venner. 

B&U-udvalget har helt skiftet sammensætning.  Susanne Crawley Larsen er som B&U-rådmand stadig født formand, men Socialdemokratiet var tidligere repræsenteret ved nu afdøde Olav Nielsen og Dorthe Hjertstedt Boye, der er ikke stillede op til byrådsvalget i november 2017. 

Tim Vermund er eneste socialdemokrat i udvalget, der desuden rummer Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti, Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen fra Venstre, Ulla G. Chambless fra Enhedslisten og Abdirashid Abdi fra Alternativet.   Vermund er næstformand i udvalget.

Hverken Enhedslisten eller Alternativet var repræsenteret i udvalget 2013-2017.

 

Bevidst prioritering

Børn- og Ungeudvalget er et vigtigt udvalg for Socialdemokratiet.  Det er her, kuglerne til kommunens skolepolitik støbes.

- Op til valget var B&U-området blevet en kampplads, hvor der ikke var særlig meget, der kunne lade sig gøre.

- Men det er blevet anderledes, siger Tim Vermund.

LB: - Er det en bevidst prioritering, at du har fået B&U-udvalget - er det vigtigt for Socialdemokratiet?

TV: - Ja, det er der ikke nogen tvivl om.  Vi står jo i den forunderlige situation oven på et valg, der gav os rigtig mange mandater, at vi på grund af konstitueringsaftalerne kun fik én plads i udvalget.

Tidligere blev den socialdemokratiske linje i skolepolitikken lagt i hænderne på især Olav Nielsen i kraft af hans rolle i B&U-udvalget og hans erfaring på skoleområdet. 

Anker Boye havde også stor indflydelse, når det sidste ord om de store linjer skulle siges, for han var først og fremmest optaget af byens økonomi og var også forpligtet på Kommunernes Landsforenings  skoledagsorden.  Her sad han i formandsskabet i de skæbnessvangre år 2012-14.

Men nu er der nye toner.  Dels prioriteres skolen og lærerne højere af den nye borgmester Peter Rahbæk Juel, dels har Tim Vermund et par ting i de seneste års skolepolitik, han ønsker at gøre op med.

 

Virkelig underligt

Tim Vermund er trods sin unge alder en erfaren politiker, der har flair for det politiske spil.  Han har været medlem af Odense Byråd siden 2009.

Men han taler i modsætning til flere politikere ret ligefremt og er tilsyneladende ikke bange for at gøre sig sårbar.

Da han for et par år siden blev ramt af stress, var han åben om det og siger, at han har lært meget af det.

Med et forslag om at sætte homoseksualitet på skoleskemaet og lade homoseksuelle komme ud på skolerne og fortælle eleverne om deres seksualitet, udsatte han sig for harsk kritik fra folk, der syntes, det var upassende.

For et år siden luftede han i et personligt interview i Fyens Stiftstidende sin frustration over, at skolereformen blev indført af en socialdemokratisk regering.

- Det var virkelig underligt først at stå på Flakhaven og demonstrere under konflikten og så derefter at gå direkte til byrådsmøde. Og det irriterer mig, at det var under en socialdemokratisk regering, reformen blev indført, sagde han dengang til Jesper Mads Eriksen fra Stiften.

I samme interview fortalte Tim Vermund om sin far, der „døde af for mange bajere og en sukkersyge, han ikke tog alvorligt“.  Faren var igennem det ene beskæftigelsesprojekt efter det andet, og det sled på hans selvværd.

 

Nyt socialdemokratisk fokus

Tim Vermunds opgør med tidligere lokal socialdemokratisk skolepolitik drejer sig blandt andet om det fokus, der har været på opdelingen af skolen i børn- og ungeafdelinger og ideen om „paddehatteskoler“.

- Jeg tænker mig faktisk et fokusskifte.  Børn og unge har alt for mange skift af omsorgspersoner i deres møde med først vuggestue og dagpleje og siden folkeskolen. Og skolen er lagkageopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.  Jeg vil gerne begrænse de mange skift. 

- Når man har som et mål at bryde den negative sociale arv, så tænker jeg, at det er de mest sårbare, der bliver ramt af de mange skift af omsorgspersoner. 

 - Vi ved, at der er størst mulighed for at bryde den negative sociale arv lige der, hvor der er en voksen, som møder barnet.   

LB: - Vil det sige, at I vil styrke klasselærerrollen igen – den er jo nogle steder afløst af kontaktlærerordninger!

TV: - Ja, det kunne jeg godt tænke mig.   Og lærerne skal i højere grad følge med klasserne op i andre afdelinger.

 

DE Fem områder

Tim Vermund har fem områder, som han vil begynde at arbejde med i B&U-udvalget. 

Udover begrænsningnen af skift af omsorgspersoner ønsker han at opprioritere sprogvejledningen, den praksisnære undervisning, en mere fornuftig brug af evalueringsredskaber og medarbejdertrivslen.

- Sprogvejledningen har tidligere været ramt af besparelser.  Men det er enormt vigtigt med et tidligt fokus på de elever, der kan have udfordringer med tal- eller eller ordblindhed.  Vi skal også være dygtigere til at understøtte lærerne i inklusionsopgaven.

En mere praksisnær undervisning ligger Tim Vermund meget på sinde.

- Vi skal blive dygtige til at vise, hvad den praktiske og tværfaglige undervisning kan gøre for at vise eleverne sammenhængen mellem teori og praksis.

- Mange er overraskede over, at der for tiden er så få, der vælger en praktisk uddannelse.  Men fag som sløjd og håndarbejde er jo pillet ud af undervisningen på de ældste klassetrin, og jeg har en oplevelse af, at vi taber mange, fordi de ikke synes det er sjovt at gå i skole.  Det bliver for ensformigt. 

Den socialdemokratiske B&U-politiker kunne også godt tænke sig, at de digitale platforme og evalueringsredskaber, der bruges til blandt andet elev- og årsplaner, vil blive brugt på en bedre måde.

- Det er min oplevelse, at lærerne bruger en masse tid på at lave dokumentationsarbejde, som ikke bliver læst eller brugt af nogen.  Vi skal skære ned på dokumentationsarbejdet, så lærerne får mere tid til forberedelse.

 Tim Vermund har drøftet sine fem indsatsområder med både rådmand og direktør. 

- Det har være min min indgangsbøn til arbejdet i udvalget.

 

PLATFORM skal være lærerredskab

LB: - I Aarhus har man søgt dispensation for brugen af læringsplatforme.  Er det noget I kan finde på at gøre i Odense?

TV: - Vi står med den udfordring, at det vi i dag kender som Forældreintra udfases, så hvis vi afskaffer det helt, kan vi ende med ikke at have nogen platform til kommunikationen mellem skole og hjem. 

- Så det vil være en vanskelig vej at gå.  Jeg vil hellere hen imod en forenkling og en konkretisering af, hvad det egentlig er, man skal bruge de redskaber til, og hvor meget tid er det, man skal bruge på det.

LB:  - Mener du ikke, man skal ind og pille ved muligheden for at trække big data ud af platformene?

TV:  - Formålene med platformene burde i hvert fald være et godt arbejdsredskab for lærerne, for forældrene og for eleven.  Det er helt forkert, hvis det bruges til noget andet.

 

Ziegler har ikke ringet

LB: - Hvordan ser du KL’s position i forhandlingerne med Lærernes Centralorganisation?

TV:  - For det første er jeg enormt glad for den arbejdstidsaftale, vi har fået landet i Odense.  Den har bidraget til at få skabt bedre trivsel og mere gejst.  For det andet var jeg selv en af de lærere, der blev lockoutet i sin tid, og jeg synes, det er en falliterklæring, når en overenskomstforhandling kommer ud på det plan.  Så jeg håber og beder til, at parterne bliver enige om noget.

LB: - Men Socialdemokratiet har jo mere indflydelse på det, end I vil være ved.  Nu har I fået socialdemokratiske borgmestre i alle de store byer, og I kommer jo også til at dominere KL.  Så man skulle jo tro, at KL var interesseret i at skabe ordnede forhold for lærerne.

TV: - Ziegler har desværre ikke ringet til mig og spurgt mig til råds om, hvad han bør gøre?

LB: - Nej, men Ziegler er jo afhængig af, hvad formandskabet vil.

TV: - Jeg tror jeg har sagt det, jeg vil sige om det.

Der er lukket.  Selv om de lokale toppolitikere udgør KL og ikke omvendt, så er der grænser for, hvad man kan sige, selv om man er 1. viceborgmester i Odense.

Til gengæld står Tim Vermund inde for, at lærernes adgang til at genforhandle en lokalaftale står ved magt, hvis de pågående overenskomstforhandlinger skulle ende med et dårligere resultat for lærerne, end Odense-lærerne i forvejen har.


TIM VERMUND

Tim Vermund er 34 år og opvokset i Odense, hvor han har gået på Munkebjergskolen og Sct. Knuds Gymnasium i 2003 og UC Lillebælt.

Han er uddannet lærer og arbejdede indtil 2017 på Hjalleseskolen. Nu uddannelsessekretær i fagbevægelsen hos 3F Østfyn.

Har også arbejdet som konsulent i HK og som kampagneleder for Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Blev i 2009 valgt ind i Odense Byråd for Socialdemokratiet og er i dag politisk ordfører og næstformand i B&U-udvalget.

Tim bor sammen med Jeanett Drevsfeldt, der blandt andet er modeblogger og mor til deres fireårige datter.