PRESSEMEDDELELSE: ET BUDGETFORLIG DER SVIGTER FOLKESKOLEN

Det netop indgåede budgetforlig i Odense svigter folkeskolen. Med de allerede vedtagne besparelser fjernes der forventeligt langt flere penge fra skoleområdet, end der tilføres med budget 2019.
42215636 2167562120167776 2734506047006834688 N

Budgetforliget indeholder en ordblindeindsats til 3 mio. kr. fortløbende og 5 mio. kr. i engangsbeløb til praksisnære undervisningsmaterialer. Men heroverfor står, at Børn- og Ungeforvaltningen allerede nu mangler at finde tæt på 20 mio. kr. under den positivt klingende overskrift ”Sammenhængende borgerforløb”, og at der skal spares på andre områder, herunder på folkeskolen, for at kunne investere 9 mio. kr. i tandplejen. Dertil kommer andre besparelser, eksempelvis under Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

- Der gives med den ene hånd og fjernes med den anden. Der er dermed risiko for, at 2019 bliver året, hvor økonomien til undervisningen ude i klasserne ender under det niveau, vi havde FØR velfærdsprocenten og dermed mindst 100 mio. kr. under 2009-niveau. siger Dennis Vikkelsø.

- Der er allerede i dag alt for mange timer i folkeskolen, hvor læreren er sparet væk, mens undervisningen varetages af ansatte uden læreruddannelse.

Under budgetbehandlingen bad Brian Dybro, SF, sine byrådskollegaer om at markere, hvis man var uenige i, at der som minimum skal være en lærer pr klasse pr time. Ingen markerede. Imidlertid er der allerede med den nuværende økonomi ikke en lærer pr klassetime i folkeskolen.

- Skattestigningen har kun formået at afværge en endnu værre situation, siger Dennis Vikkelsø. - Der er brug for, at politikerne laver en langsigtet genopretningsplan for folkeskolen, og det vil Odense Lærerforening gerne samarbejde med byrådet om.

Vedhæftet Odense Lærerforenings budgetudtalelse, som dokumenterer behovet for investeringer i folkeskolen.

Emner

Målgruppe