Særlig stor spænding om hovedstyrelsesvalget i år

Charlotte Dsc 4566 Iso
HOVEDSTYRELSESVALGET // Der er væsentlig flere kandidater end poster at besætte. Også næstformandsvalget ved kongressen for nylig kan have afsmittende virkning på valget. Styrelsen i Odense Lærerforening ønsker genvalg til Charlotte Holm.

Det er hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening, hun taler om. Der er 23 medlemmer, og heraf er de 18 på valg.  Denne gang er der særlig stor spænding om udfaldet, fordi der er væsentlig flere kandidater at vælge mellem end 18.

Der knytter sig også spænding til, om valget mellem de to kandidater til næstformandsvalget på lærerforeningens kongres for nylig smitter af på hovedstyrelsesvalget. Den siddende næstformand, Dorte Lange, blev dengang udfordret af formanden for Ballerup Lærerforening, Morten Refskov.  Dorte Lange vandt, men med et beskedent flertal.

Hele Odense Lærerforenings styrelse og altså også Charlotte Holm bakkede op om Dorte Lange, og der er fortsat ikke nogen klar skole- eller fagpolitisk skillelinje mellem de to. Kun strategisk.

Valget finder sted  21. november til 3. december, og medlemmerne stemmer  elektronisk på dlf.org.

Charlotte Holm genopstiller og har opbakning fra hele Odense Lærerforenings styrelse.  Hun har været medlem af hovedstyrelsen siden 2016, hvor hun kom ind med det syvende højeste stemmetal.

Vigtigt med Odense-stemme

I Odense Lærerforening  er Charlotte Holm  medlem af styrelsen og udvalgsformand for Pædagogik og skolepolitik - i daglig tale Pædagogisk udvalg.  Fra 2010 til 2016 var hun næstformand i foreningen, men stoppede, så hun kunne gå helt ind i arbejdet i hovedstyrelsen.

Hun er formelt stadig ansat på Abildgaardskolen, hvor hun som ung lærer blev en del af et lærerkollegium, der ifølge hende var præget af stærke værdier, fællesskab og solidaritet.

Odense Lærerforenings formand, Anna-Mette Kæseler Jensen, er ikke i tvivl om, at det har stor betydning for Odense-lærerne, at Charlotte Holm bliver genvalgt til hovedstyrelsen.

- Det er af afgørende betydning for Odense Lærerforening, at vi har en stemme helt ind i hovedstyrelsen, siger formand Anne-Mette Kæseler Jensen.

- Det betyder, at vi i høj grad har mulighed for indflydelse, og vi får også informationerne hurtigere og med uddybende kommentarer, og det har stor værdi for os.

  Charlotte Holm Dsc 6177 Iso
Charlotte Holm er medlem af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, hvor hun først og fremmest slår sine folder i Undervisningsudvalget. På billedet ses hun sammen med kollegaen Regitze Flannov ved en tidligere kongressamling.

Ved hvad det kræver

Charlotte Holm ved allerede, hvad det kræver at være medlem af hovedstyrelsen. Hun var været der siden 2016.

- Vi har møde cirka en gang om måneden, men jeg er med i Undervisningsudvalget, og vi har en række andre opgaver, så jeg er som regel i København de tre første dage i ugen.

- Vi er med i nogle følgegrupper. Jeg følger blandt andet, hvad der sker med integrationen af tosprogede elever, også gennem Etuce, som er den europæiske lærerorganisation.

Charlotte Holm er kontaktperson til Praktiklærerforeningen, Musiklærerforeningen og Falihos, som er foreningen for historie- og samfundsfagslærere.  Hun deltager også i foreningens uddannelse af nye tillidsrepræsentanter.

- Det er et lidt uroligt arbejdsliv frem og tilbage, men jeg synes, jeg har fået etableret en god platform, og jeg føler, der er tillid til mig.

Det sidstnævnte kan formanden for DLF’s undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, skrive under på.

- Med Charlotte får man tydelig tale og hun omsætter medlemmernes behov til politisk handling, ligesom hun altid står på mål for de beslutninger, som vi træffer.

- I Undervisningsudvalget bidrager Charlotte med sin viden og sin stemme. På tosprogsområdet er hun bare en en kapacitet, og hendes stemme er klar og præcis.  Hun forholder sig til helheden, så alt ikke behøver at blive vendt og drejet med fare for at fortabe sig i detaljen.

Charlotte Holm

 • Uddannet i 1988 fra Odense Seminarium
 • Over 20 års undervisningserfaring af elever både i almen- og specialklasser, samt Dansk som Andetsprog
 • 2006 valgt ind i Odense Lærerforenings styrelse som kongresdelegeret
 • 2010 valgt til næstformand, i samme periode tovholder for det pædagogiske område i det forpligtende kredssamarbejde på Fyn
 • 2016 valgt til hovedstyrelsen og fortsat siden 2010 som formand for Pædagogisk- og Skolepolitisk udvalg i Odense Lærerforening
 • Har arbejdet i MED- systemet både på lokalt-, forvaltnings- og hovedudvalgsniveau.
 • Hovedstyrelsen 2016-2019:
 • Medlem af Undervisningsudvalget
 • Medlem af følgegruppen for specialundervisning

Ad hoc:

 • Ad hoc gruppe anti-marginalisering
 • Ad hoc- tosprogspolitik
 • Kontaktperson for flg. faglige foreninger:
 • Musiklærerforeningen, FALIHOS og Praktiklærerforeningen

Følg Charlotte Holm på facebook: @x.ved.charlotteholm 

Drop overstyringen

I sit valgmateriale lægger Charlotte Holm vægt på at sikre lærernes forberedelsestid og i det hele taget, at lærerne får det råderum og den tillid, der skal til for at de kan gøre deres arbejde ordentligt.

- Drop overstyringen, lærerne ved, hvad der skal til! står der på en flyer, hun har fået lavet.

Hun mener, at lærerne i højere grad skal kunne sætte deres professionelle dømmekraft i spil og frisættes fra kommunale projekter og koncepter.

Vigtigt er det ikke mindst at sikre lærernes forberedelsestid, siger Charlotte Holm.

- Kvalitet kræver forberedelse. Det er uholdbart, at lærernes forberedelsestid hele tiden ædes op af andre opgaver. Derfor skal der sikres sammenhæng og balance mellem undervisning og forberedelse.

Et særligt øje har hun til skolernes  inklusionsbestræbelser.

- Alle elever har krav på at få det rette undervisningstilbud, uanset om det er i en almenklasse eller i et specialtilbud. Visiteringen skal bero på professionelle vurderinger og ikke på økonomiske. Derfor er det nødvendigt med en central pulje, der sikrer elevernes retskrav.

Rotterne gik med sørgebind

Charlotte Holm er kendt for at sprede godt humør og se muligheder, men også for at kunne slå i bordet, når noget er for galt.

I udvekslingen af værkstedshumor på kontoret i Klaregade, som hun selv er en naturlig og kompetent aktør i, må hun lide den tort somme tider at blive sammelignet med Kaptajn Haddock, fordi hun taler lige ud af posen.

Det gør hun selv grin med, men hun nægter dog at bakke på sit ophav. Hun er vokset op i et arbejdermiljø i Korup og senere Otterup, hvor tingene blev sagt ligeud.  Hendes far er den anerkendte billedhugger Kent Holm, der døde for nylig. 

- Min far var rørlægger og blikkenslager, og min mor var hjemmegående, så vi var ikke ret rige. Han sagde altid, at han selv  kom fra et hjem, der var så fattigt, at rotterne gik med sørgebind.

- Men jeg er opdraget til at være modig.  Man kæmper for det, man tror på og giver ikke op på de grundlæggende værdier. Man giver ikke op! 

Når OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jensen anbefaler Charlotte Holm til hovedstyrelsesvalget, henviser hun også til andre kvaliteter.

- Charlotte har stor erfaring, og hun er fagpolitisk skarp og dybt engageret. Hun kæmper i den grad for at gøre en forskel for lærerne, undervisningen og for folkeskolen.

Også hendes evner til at skabe tillid fremhæves af formanden.

- Hun har et væsen, der gør, at hun nemt kan danne relationer. Derfor er hun også i mange sammenhænge lykkedes med at bidrage til at finde fælles løsninger.

Afstemningen til hovedstyrelsesvalget åbnes som nævnt den 21. november 2019.

Valg til hovedstyrelsen i DLF

Der afholdes valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse i 2019. Valget gælder for perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2023.

Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden,  formanden for Skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds. Hertil kommer de øvrige valgte medlemmer. Man kan opstille som kandidat frem til 15. november.

Valget finder sted, som elektronisk urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, og hvert medlem i valggruppe 1 har 18 stemmer at fordele. I valggruppe 2  har man kun 1 stemme.

Afstemningen åbnes 21. november 2019 og slutter 3. december 2019 kl. 16.00.

Fra LærerBladet nr. 4 - 2019

Emner

Målgruppe