Genåbning af skolerne

Alle_158 2013 3 15 DLF Utterslev 058
Regeringen har meddelt, at skolerne fra 0.-5.klasse kan genåbnes fra den 15. april - men først efterhånden som der er lagt en plan for hver skole, så det kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Den første planlægning foregår på centralt niveau, hvorefter der i Odense Kommune skal findes de nødvendige løsninger. Undervisningsministeriet meddeler dog, at for al undervisning fysisk på skolen vil det stadig foregå efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder.

Odense Kommune har meddelt alle skoler og institutioner, at genåbningen først sker, når der er en fælles plan for en gradvis og forsvarlig genåbning, og hvor planen er vurderet sundhedsmæssig forsvarlig i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Odense Kommune forventer klare retningslinjer centralt fra til at støtte genåbningsprocessen.

Odense Lærerforening forventer retningslinjer, der er så klare, at det ikke er den enkelte kommunes eller skoles økonomi, tilfældigheder eller divergerende fortolkninger, der afgør, hvordan genåbningen sker, og hvor det er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt for elever at gå i skole og for lærere, børnehaveklasseledere m.fl. at gå på arbejde - og med et hensyn til særlige risikogrupper.

En genåbning af skolerne rejser en lang række af spørgsmål. Dem vil Odense Lærerforening løbende arbejde for, at der findes svar på.

Venlig hilsen

Odense Lærerforening

 

Sundhedsstyrelsens Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger