Om OLF

Generalforsamling

Stemmeseddel
Generalforsamlingen i Odense Lærerforening

Odense Lærerforening afholder generalforsamling hvert år i marts.

Næste generalforsamling afholdes fredag den 8. marts 2019.

I lige år er generalforsamlingen en valggeneralforsamling, hvor der vælges formand, næstformand og styrelsesmedlemmer. Valghandlingen bestemmer også, hvem der dermed bliver Odense Lærerforenings delegerede til Kongressen.

I lige år vedtages også et arbejdsprogram.