Om OLF

LærerBladet

Odense Lærerforening udgiver LærerBladet til medlemmer og samarbejdspartnere 4 gange årligt
Laererbladet Tilpasset Logo

LærerBladet udgives af Odense Lærerforening til foreningens medlemmer.

Bladets ledere og den redaktionelle linje er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning.

Redaktionen:

Erik Schmidt (ansvh.)
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C.
Tlf. 6612 68 90
E-mail: erik@fjordager.com

Deadline for indhold til LærerBladet i 2017:

Nr. 1: 31. januar 2017 

Nr. 2: 18. april 2017

Nr. 3: 18. august 2017

Nr. 4: 20. oktober 2017