Styrelsen

Hvem sidder i styrelsen?

Odense Lærerforenings styrelse består af 9 medlemmer, der alle vælges på foreningens generalforsamling i lige år.
Der har sidst været valg på generalfortsamlingen i 2018.

Formand og næstformand leder styrelsen, der således derudover har 7 medlemmer.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214226

Anne-Mette Kæseler Jensen

Mail: amkj@dlf.org

Tel.: 23 30 12 68

Formand

Formand for forretningsudvalget

Kongresdelegeret

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214316

Dennis Vikkelsø

Mail: dvn@odense.dk

Tel.: 26 29 20 99

Næstformand

Udvalgsformand for Arbejdsmiljø og skolepolitik

Forretningsudvalgsmedlem

Kongresdelegeret

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214334

Charlotte Holm

Mail: chho@dlf.org

Tel.: 50 71 09 84

Hovedstyrelsesmedlem

Udvalgsformand for Pædagogik og skolepolitik

Forretningsudvalgsmedlem

HST-kongresdelegeret

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214412

Niels Munkholm Rasmussen

Mail: nmr@dlf.org

Tel.: 30 66 63 82

Kongresdelegeret

Udvalg: Arbejdsmiljø og skolepolitik

 

Jan Andersen

Mail: jan.andersen13@skolekom.dk

Tel.: 23 96 62 33

Udvalg: 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214449

Anders Sund Pedersen

Mail: Anders.j.pedersen@gmail.com

Tel.: 29 29 72 92

Kongresdelegeret

Udvalg: Pædagogik og skolepolitik

Kommunikationsansvarlig

 

Line Mørk

Mail: line_moerk@gmail.com

Tel.: 

Kongresdelegeret

Udvalg: Arbejdsmiljø og skolepolitik

 

Anette Vestergaard Madsen

Mail: av@tingloekke.odense.dk

Tel.: 

Kongresdelegeret

Udvalg: Arbejdsmiljø og skolepolitik

 

Nirmin Hamad

Mail: nirmin@live.dk

Tel.: 

Suppleant for kongresdelegerde

Udvalg: Pædagogik og skolepolitik

 

Styrelsen i Odense Lærerforening