Politik Arbejdsmiljø

Trivselsundersøgelse

Odense kommune gennemfører hvert efterår en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere.

Trivselsundersøgelsen skal være et redskab til lokalt at forberede arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser.

Ovre i højre side finder du relevante dokumenter til gennemførelsen af undersøgelsen samt arbejdet med rapporterne.

Tidsogprocesplan Tu2016

Har du spørgsmål kan du kontakte Odense Lærerforenings arbejdsmiljøansvarlige:

Dennis Vikkelsø: devi@dlf.org