Politik Folkeskolen

Vi læser for livet

Projekt på 4. klassetrin 2013- 2014
Alle_033 2013 20 05 DLF Gentofte 021

Odense Lærerforening og Skoleafdelingen i Odense satte i skoleåret 2013- 2014 i fællesskab fokus på faglig læsning og skrivning i fagene på 4. klassetrin.
Det skete med afsæt i Danmarks Lærerforenings projekt "Vi læser for livet".

Projektet var rettet mod 4. klassetrin på udvalgte skoler:
Ejerslykkeskolen, Holluf Pile Skole, Kroggårdsskolen, Lumby Skole, Næsby Skole, Sct. Hans Skole, Skt. Klemensskolen, Stige Skole og Søhusskolen.
Formålet var at opnå målbar fremgang i elevernes læseresultater og at styrke lærerteamets samarbejde om metoder, strategier og redskaber, der fremmer elevernes læseforståelse i fagene.

På de udvalgte skoler indgik dansklærere og faglærere på årgangen, samt skolens læsevejleder og en repræsentant for ledelsen i projektet.

Både Odense Lærerforening, Skoleafdelingen og Danmarks Lærerforening stod bag en række tiltag om emnet.