Politik

MED

MED i Odense kommune

Her får du en oversigt over MED-strukturen, og hvem Odense Lærerforening har udpeget til MED-udvalgene i Børn- og Ungeforvaltningen:

Hovedudvalget: Dennis Vikkelsø, Jan Andersen (suppleant)

Forvaltningsudvalget i BUF: Jan Andersen, Dennis Vikkelsø (suppleant), Tine Steendorph (AMR)

Fagligt forum (skoleafdelingen): Ida Clemensen, Jan Andersen, Line Mørk, Nirmin Hamad og Jan Andersen

Forvaltningsudvalget i BSF: Lene Svejborg, Katja Kok (suppleant)

Lokale MED-udvalg: Arbejdspladsens TR er født medlem i det lokale MED-udvalg. Oftest er lærernes AMR også valgt. Desuden kan der derudover være valgt flere andre medarbejderrepræsentanter.

Næste gang der er valg/udpegning til MED-udvalgene er primo 2020