Politik

MED

MED i Odense

Her får du en oversigt over MED-strukturen, og hvem Odense Lærerforening har udpeget til MED-udvalgene i Børn- og Ungeforvaltningen:

Hovedudvalget: Dennis Vikkelsø (suppleant Anders Sund Pedersen)

Forvaltningsudvalget i BUF: Anders Sund Pedersen (suppleant Dennis Vikkelsø), Tine Steendorph (AMR)

Faglig fora: Anders Sund Pedersen, Ida Clemensen

Forvaltningsudvalget i BSF: Lene Svejborg (suppleant Lars Greve)

Lokale MED-udvalg: Arbejdspladsens TR er født medlem i det lokale MED-udvalg. Oftest er lærernes AMR også valgt. Desuden kan der derudover være valgt flere andre medarbejderrepræsentanter.