Politik

MED

MED i Odense

Her får du en oversigt over MED-strukturen, og hvem Odense Lærerforening har udpeget til MED-udvalgene i Børn- og Ungeforvaltningen:

Hovedudvalget: Dennis Vikkelsø

Forvaltningsudvalget i BUF: Dennis Vikkelsø (næstformand)

RegionsMED Nord: Jan Andersen, Anders Sund Pedersen, Tine Steendorph (AMR)

RegionsMED Syd: Ida Clemensen (næstformand), Jan Andersen, Tine Steendorph (AMR)

RegionsMED Vest: Anders Sund Pedersen, Tine Steendorph (AMR)

Fagudvalget Familie og Velfærd: Viviann Michaelsen

Forvaltningsudvalget i SAF: Lene Svejborg

Lokale MED-udvalg: Arbejdspladsens TR er født medlem i det lokale MED-udvalg. Oftest er lærernes AMR også valgt. Desuden kan der derudover være valgt flere andre medarbejderrepræsentanter.