Politik MED

Retningslinjer

Retningslinjer i MED
Alle_127 2013 06 10 DLF 108

MED-udvalget kan vedtage retningslinjer.
De kan omhandle mange forskellige ting. Feks. vold, trusler og chikane, sygefravær, efter- og videreuddannelse, fag- og opgavefordeling, netetik, inklusion.

Visse retningslinjer er der pligt til at indgå. Dem finder du blandt andre retningslinjer på Medarbejderportalen.

Odense Lærerforening har lavet et forslag til en retningslinje for inklusion. Se den under links i højre side.