Politik Vi mener

Ytringsfrihed

Må man overhovedet sige sin mening?

Efter et længere samarbejde mellem Odense kommune og Odense Lærerforening og dogmer for god dialog, blev en plakat sendt ud til skolerne primo jan. 2016.

Dogmer for god dialog er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Odense Lærerforening. De er nu klar til at blive synliggjort ude på skolerne. Derfor er det opfordringen, at de hænges op centrale steder på skolerne.

- Baggrunden er, at enhver arbejdsplads har brug for, at de professionelle bidrager og tager medansvar i kraft af deres specialviden. Udvikling sker netop, når vi er nysgerrige og stiller spørgsmål, og dermed er kritikken også en væsentlig del af en god dialog og vigtig for vores demokrati, skriver rådmand Susanne Crawley og formand for Odense Lærerforening Anne-Mette K. Jensen ud til skolerne.

- Det er afgørende for både kvaliteten og engagementet, at vi oplever, at der er mulighed for god dialog. Når man medinddrages, engagerer man sig og tager ansvar, og engagement er afgørende for kvaliteten, fortsætter de.

Forhistorien

Hvornår må man sige min mening?
Hvornår SKAL man sige sin mening?
Er ytringsfriheden truet?
Er vi blevet bange for at sige, hvad vi mener?

Odense Lærerforening gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse blandt medlemmerne:

58% af medlemmerne oplever, at den økonomiske krise og dermed risiko for fyring, har påvirket dem negativt i forhold til at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen.

Medlemmernes svar på en række andre spørgsmål viser, ar mange holder sig tilbage med den frie ytringsret.

Du se hele undersøgelsen samt andre vigtige dokumenter ved at følge links i højre side.

Se også videoen med Danmarks Lærerforenings vejledning. (password: ytr)