Arbejdsliv Løn og job

Folkeskole

Hvis du er ansat i folkeskolen..

Løn og arbejdstid

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Arbejdstidsreglerne er bestemt i Lov 409. Fra skoleåret 2016/17 er der desuden aftalt en lokal arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune. Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne i Odense. Du kan se aftalen i linket til højre.

I forbindelse med OK15 er LC og KL blevet enige om 15 punkter, der præciserer rammerne for lærernes arbejdstid. De 15 punkter skal følges fra skoleåret 2015/16.

Vi har til højre på siden samlet nogle nyttige links, hvis du vil vide mere om dine løn- og arbejdstidsregler.

Der er henvisninger til de centrale og lokale lønaftaler

15 punktspapiret er det arbejdstidspapir, KL og LC er blevet enige om ved OK 15.

Med lønberegneren kan du tjekke om din løn er korrekt.

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få tjekket din løn via din TR eller ved at sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org