Kontingent 2009

Ingen stigning i kontingentet
Både Odense Lærerforening og Danmarks Lærerforening ønsker at fastholde medlemmernes udgift til fagforeningskontingent.
Der lægges derfor op til, at der ikke sker prisfremskrivninger i 2009 - kontingentet forbliver det samme som i år.

For Odense Lærerforenings vedkommende er det dog generalforsamlingen, der den 13. marts 2009 afgøre dén sag. Men indstillingen fra styrelsen er i alt fald, at det ikke skal koste mere til næste år.

Styrelsens indstilling til kontingentet frem til 31. marts 2010:
For lærere og børnehaveklasseledere: 506 kr. om måneden.
For medlemmer af fraktion 4: 104,75 kr. om måneden
For medlemmer af fraktion 6: 149,50 kr. om måneden.
For medlemmer af fraktion 3 fastsættes kontingentet centralt af DLF.

Se kontingentforslaget her

Emner

Målgruppe