53 %: Kommunen forsøger at begrænse medarbejdernes offentlige ytringer

OLF-undersøgelse om ytringsfrihed
- Oplever du, at kommunen forsøger at begrænse medarbejdernes offentlige ytringer?

I 53 % af svarene i en OLF-undersøgelse om ytringsfrihed var oplevelsen, at det gør kommunen.

Odense Lærerforening har foretaget en undersøgelse om ytringsfrihed blandt alle medlemmer, der er ansat i Odense Kommune.
Et andet spørgsmål i undersøgelsen lød:
- Oplever du, at du kan ytre dig frit over for forvaltningen?
Hos 9 % var oplevelsen, at det kunne man, mens 39 % ikke havde oplevelsen af det.

Læs mere om Odense Lærerforenings undersøgelse

Emner

Målgruppe