LærerBladet relanceres i et helt nyt format!

LærerBladet har fået nyt udseende. Det udkommer i et nyt moderne layout, og så er det i farver. Indholdet er skarpt skåret til. Det indeholder både dybdeborende tematiske artikler og nyhedsstof fortalt i en kortere form. Og så er der plads til et lille grin på bagsiden.

Forside 03 2015 Sep

Det nye LærerBladet er et resultat af arbejdet med Odense Lærerforenings samlede kommunikation – internt som eksternt.

For godt et år siden igangsatte vi en analyse af foreningens kommunikation. Vi undersøgte forventningerne hos medlemmerne, og vi fik nye samarbejdspartnere til at komme med bud på forandringer.

Nogle forandringer indarbejdes løbende. Andre er mere konkrete og synlige.

LærerBladet er et helt konkret og synligt resultat af det arbejde. Med medlemsundersøgelsen stod det nemlig klart, at Odense Lærerforenings medlemmer forventer, at vi udgiver et medlemsblad – et fysisk blad vel at mærke.

Det udkommer fremover i et helt nyt format.

Layoutet er nyt, og det er i farver. Indholdet er skarpt skåret til. Der vil hver gang være dybdeborende tematiske artikler. Og der vil også være nyheder fortalt i en kortere form. Bladet vil være præget af mere aktualitet og der vil være klip fra andre medier.

Bagsiden giver desuden plads til et lille grin, og i hver udgivelse præmieres et medlem for sit bidrag til bagsiden.

Næste nummer udkommer i november.