Lærere med meninger

Som optakt til OK18 afholder foreningen medlems-seminarer, med det formål at involvere medlemmerne og sammen skabe en bevægelse, der kan lægge pres på politikere og beslutningstagere.

Som optakt til OK18-forhandlingerne afholder foreningen 11 regionale medlemsseminarer spredt ud over landet.

Formål
Formålet med medlemsseminarerne er først og fremmest at aktivere medlemmerne og sammen skabe en bevægelse, der kan lægge pres på politikere og beslutningstagere lokalt såvel som nationalt op til og under de kommende OK-forhandlinger.

Medlemsseminarerne skal formidle, udbrede og få medlemmerne til at tage ejerskab over konkrete budskaber, der skal øge presset for at skabe bedre rammer om skolen og lærernes arbejdsliv. Medlemsseminarerne skal engagere medlemmerne til at handle og til at skabe/deltage i aktiviteter af forskellig art, der kan påvirke og rykke beslutningstagerne.

Formålet er desuden at bidrage til at forebygge en eventuel konflikt, skabe sammenhold i foreningen – og skabe en oplevelse af at være en del af en række vigtige fælles aktiviteter.

Medlemsseminarerne skal mere konkret bidrage til, at der lokalt udvikles kommunikationsredskaber, ideer til aktiviteter og ideer til, hvordan man skaber sammenhold og også får forældre, borgere m. fl. til at støtte op om budskaberne.

Lærere med meninger
Foreningen søger deltagere, der har engagement og lyst til at være med til at gøre en forskel. Det må gerne være medlemmer, der allerede har markeret sig i den lokale debat, skrevet læserbreve eller andet. Det kan også være medlemmer, der har en stemme på lærerværelserne eller i kredsen, der har et stor lokalt netværk, kender en eller flere lokalpolitikere eller bare har et ønske om at gøre en forskel sammen med andre.

Det kan være en fordel, at der er flere deltagere fra samme arbejdsplads.

Seminaret på Fyn, foregår den 25. og 26. august

Hvad kommer der til at foregå på seminarerne?
Huset DeltagerDanmark står sammen med hovedstyrelsesmedlemmer for afviklingen af de 11 seminarer. På seminarerne vil der blive arbejdet med: 

  • indholdet i foreningens strategi i forbindelse med de kommende OK-forhandlinger
  • hvordan man kan skabe indflydelse lokalt, som kan påvirke såvel de lokale som centrale beslutningstagere. 


Der holdes 2-3 seminarer samtidig, og det er hensigten, at der skal være interaktion mellem seminarerne.

Praktiske oplysninger
For at lette tilmeldingen kan det enkelte medlem selv tilmelde sig, men både Odense Lærerforening og din TR har mulighed for at være behjælpelig og foretage tilmeldingerne. Husk, at der skal bruges medlemsnummer eller cpr. nr. samt e-mail.

Tilmelding kan foretages her.

Tilmeldingsfristen er 17. august kl. 12.00.

6 af seminarerne afholdes fredag-lørdag og 5 af seminarerne afholdes på en hverdag. Se tid og sted i oversigten.

Det er gratis at deltage, og Danmarks Lærerforening dækker rejseudgifter efter gældende regler samt tjenestefrihed i nødvendigt omfang.