Invitation: Grøn omstilling og bæredygtighed i skolen og i undervisningen

Laerere 4 414280
Vil du medvirke til at realisere Danmarks Lærerforenings princip om grøn omstilling og bæredygtighed som en del af vores professions-opgave i folkeskolen?

Danmarks Lærerforenings kongres vedtog i 2020 en tilføjelse til sit principprogram og en kongresvedtagelse om grøn omstilling og bæredygtighed. Vi ser denne opgave som en naturlig og vigtig del af folkeskolens formål - at danne kommende generationer til at kunne skabe demokratiske og bæredygtige samfund. DLF centralt har afsat midler til dette arbejde, som de lokale kredse kan ansøge om.

I Odense Lærerforening vil vi i samspil med lærerne sætte lokale initiativer i gang med afsæt i bæredygtighed og grøn omstilling i skolen og i undervisningen.

Så:

  • Brænder du for dette område i din undervisning?
  • Har du allerede forløb i gang, som du kunne tænke dig at dele med andre kolleger og inspirere andre – eller vil du gerne inspireres?
  • går du med ideer til undervisningsforløb, der har grøn omstilling eller bære-dygtighed som fokuspunkt – men har indtil nu ikke lige haft anledning til at kunne omsætte det i praksis?
  • har du regler og omgangsformer i klassen, som i virkelighed også understøtter den grønne og bæredygtige dagsorden, som du kunne tænke dig at dele med andre?

Vil du være med til at realisere en del af vores opgave i folkeskolen så mød op til et par gode timer, hvor du både kan give og få ideer og inspiration. Der vil selvfølgelig også være lidt grønt til ganen og tørsten :)

Grøn omstilling og bæredygtighed i skolen

mandag den 23. august 2021

i Klaregade 19, 2. sal

Tidsramme 17.00 – 19.00

 

Tilmelding senest den 19. august 2021 på mail 082@dlf.org 

 

Med venlig hilsen 

Odense Lærerforening 

Links:

/media/13947079/kongresvedtagelse_2020_groen_omstilling.pdf

/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal/verdensmaal-12-og-madkundskab#best

 

Emner

Målgruppe