Eva og Svend Aage Lorentzens Fond

Eva Og Svend Aage 251X570
Hvert år yder fonden økonomisk støtte til uddannelse til børn af lærere. Der uddeles kr. 10.000,00 hvert år i marts. Ansøgningsfristen til Eva og Svend Aage Lorentzens Fond er den 1. november 2023

Eva og Svend Aage Lorentzens Fond er stiftet i 2014 på grundlag af testamente udfærdiget af Eva Lorentzen, Odense M.

Fondens formål er ved pengelegater at yde økonomisk støtte til uddannelse til børn af lærere, der er eller har været medlem af Danmarks Lærerforening.

Børn af lærer(e), der virker eller har virket ved skolevæsenet i det tidligere Fyns Amt skal nyde fortrinsret til legaterne, ligesom lærerbørn, der selv er under uddannelse som lærer, skal nyde fortrinsret til legaterne.

Der uddeles legater á kr. 10.000,00 én gang årligt i marts måned, næste gang marts 2024, og for at komme i betragtning skal motiveret ansøgning sendes til bestyrelsesformand, advokat Rita S. Simonsen, Kielberg Advokater, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, og gerne pr. mail rs@kielberg.com senest den 1. november det foregående år.

Med ansøgningen skal følge dokumentation for, at ansøgerens forældre er eller har været medlem af Danmarks Lærerforening.

Såfremt ansøger er barn af lærer(e), der virker eller har virket ved skolevæsenet i det tidligere Fyns Amt og/eller ansøger selv er under uddannelse til lærer, skal der ligeledes vedlægges dokumentation herfor.

Såfremt den krævede dokumentation ikke medfølger ansøgningen, vil den ikke komme i betragtning.

Har ansøger ikke hørt fra Fonden senest den 1. marts 2024, er ansøger ikke kommet i betragtning.

Emner

Målgruppe