Om OLF Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018, fredag den 9. marts kl. 16.

Generalforsamling 2018 afholdes fredag den 9. marts kl. 16 i Carl Nielsen salen i Odense Koncerthus.

Dørene åbnes kl. 15:30 og der vil være kaffe og kage til musik af Lockout-bandet. 

Bemærk at det er en valggeneralforsamling.

Efter generalforsamlingen er der fest med spisning og efterfølgende musik. Festen er for medlemmer, det koster 100,- kr. at deltage. Du skal tilmelde dig via din TR, hvis du ikke er tilknyttet en skole skal du henvende dig til Odense Lærerforenings sekretariat på Klaregade 19, 2. sal, 5000 Odense C, tlf. 66126890. 

Bilag til generalforsamlingen offentliggøres løbende.

Resultat af valg:

Anne-Mette Kæseler Jensen og Dennis Vikkelsø blev genvalgt, som henholdsvis formand og næstformand.

Følgende blev valgt til styrelsen med anførte stemmetal:
Charlotte Holm 1045
Jan Andersen 932
Anders Sund Pedersen 923
Niels Munkholm 909
Anette Vestergaard Madsen 634
Line Mørk 534
Nirmin Adel Hamad 438

Kandidater til styrelsen i Odense Lærerforening

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formanden for at høre nærmere.

Valgperioden er 2-årig og løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2020.

Det vil være muligt at præsentere sit kandidatur til styrelsesvalget her på hjemmesiden. 

Hvis du ønsker at stille op, skal du indsende et portrætbillede i høj opløsning (over 1 MB), samt en tekst på maksimalt 1300 anslag (inkl. mellemrum) og sende det til 082@dlf.org

Det er naturligvis også muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingen.

 

VALG AF FORMAND

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214226

ANNE-METTE KÆSELER JENSEN, FORMAND FOR ODENSE LÆRERFORENING

 

VEDHOLDENDE ARBEJDE FOR FÆLLES LØSNINGER

DER ER FORMODENTLIG ingen af os, der oplevede lockouten, der nogensinde glemmer den. Det var ikke alene folkeskolen men hele vores måde at tænke samfund og demokrati på, der var under pres. Viljen til at finde fælles løsninger, hele aftalesystemet og ytringsfriheden var under voldsomt pres. Men sammen har vi formået at vinde store dele af det tabte tilbage, selvom vi langt fra er i mål.

I Odense har vi oplevet, at der igen tales om tillid til lærerne og et ønske om at samarbejde med de tillidsvalgte. Der er igen flertal for at finde fælles løsninger og indgå aftaler. Der er igen et ønske om at lytte til os som fagprofessionelle frem for den top-down styring, vi har oplevet. Det har krævet vedholdenhed, og det er et vigtigt arbejde, som vi fortsat skal lykkes med, for en god folkeskole kræver arbejdsvilkår for lærerne, der understøtter vores arbejde.

Også på landsplan er vi lykkedes med vigtige positive skridt. Organisationerne står sammen og mange politikere har taget afstand fra den enevældige tilgang. Hele forløbet har vist, hvor afgørende det er, at vi står sammen. Folkeskolen er vores vigtigste fælles samfundsbærende institution. Sammen kan vi gøre en forskel for folkeskolen og for fremtiden. Det er et langt sejt træk, og det kræver vedholdenhed. Det vil jeg fortsat gerne stå i spidsen for.

 

VALG AF NÆSTFORMAND 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214316

DENNIS VIKKELSØ, NÆSTFORMAND I ODENSE LÆRERFORENING,

HØJBY SKOLE

UBALANCE ER GIFT FOR ARBEJDSMILJØET 

Odense Lærerforening har mange opgaver foran sig. Jeg vil fremhæve et par af de hovedområder, jeg ønsker at give et stort fokus:

GENOPRET BALANCEN. Forberedelsen er ofte den rest, der er tilbage når lærerens andre opgaver er fordelt, og den presses yderligere af flere undervisningstimer og nye opgaver, der dukker op. Det lægger et helt urimeligt pres på den enkelte lærer for ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Denne ubalance er gift for arbejdsmiljøet og kræver, at der må prioriteres.

Jeg ønsker bedre opgaveoversigter til at fremme dialogen med skolelederen om, hvordan der skal prioriteres for at rette op på ubalancen. Det må aldrig blive en automatik, at det kastes over til kun os selv at håndtere, hver gang vi ikke har tid nok.

AFPROFESSIONALISERINGSSTOP. Styringsredskaber, undervisningskoncepter og inklusionsprojekter har de senere år medvirket til en afprofessionalisering af læreren. Målstyring, testkultur og metodetvang udfordrer den frie og levende undervisning. Undervisning og inklusion kan ikke sættes på rigide formler. I stedet skal vi opleve stort handlerum til at udøve vores profession. Dér findes kvaliteten!

DYRK DET BEDRE SAMARBEJDSKLIMA. Den seneste tid har budt på et vendepunkt; en bedre stemning og et klart bedre samarbejdsklima omkring skolen og lærerne. Det skal vi dyrke og udnytte. Men der skal ægte forbedringer på bordet. Noget vi kan mærke. „Ja-hatte-selskaber" med tomgangssnak har ingen interesse!

 

VALG AF STYRELSE

CHARLOTTE HOLM,  HOVEDSTYRELSESEN, ABILDGAARDSKOLEN

GIV SKOLEN TILBAGE TIL LÆRERNE

DROP OVERSTYRING OG MÅLING af skolen og dermed tanken om at „mainstreame" undervisningen via læringsplatforme og portaler. Skolen er langt mere end det, der kan måles.

Lad lærernes dømmekraft igen blive omdrejningspunktet.

Bureaukratiske styringsværktøjer gør ikke folkeskolen bedre, tværtimod. Det er lærerens mulighed for at kunne levere en god, gedigen undervisning, der gør den store forskel. Og det er lige netop det, der betyder allermest for lærerne!

Lærernes arbejdsmiljø er presset på flere fronter.

Inklusionen er stadig en af de største udfordringer i folkeskolen. Vi ser desværre alt for ofte, at resurserne ikke følger med hele vejen ud i klasserne til de elever, der både har behov og krav på ekstra støtte. Eleverne ikke får det rette undervisningstilbud, og det presser lærerne rigtig meget.

Tid på opgaveoversigterne handler om gennemskuelighed og retfærdighed og er vigtige elementer i et godt arbejdsmiljø. Udsagn som: "Du er balanceret" rækker ikke. Mangel på åbenhed indikerer en dysfunktion, og det gavner ikke nogen eller noget.

Jeg har fortsat mod, håb og kræfter til at forsætte kampen for medlemmerne og for folkeskolen både lokalt i OLF og centralt i DLF.

Derfor genopstiller jeg.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214412

NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN, ROSENGÅRDSKOLEN

VEDHOLDENDE FAGPOLITISK ARBEJDE

GENNEM 30 ÅRS FAGPOLITISK ARBEJDE i Odense Lærerforening er der en ting, som alle årene har været det centrale for mig at stå op imod. Det er den evige trussel om detailstyring af skolen, unødig kontrol af vores arbejde og umulige arbejdsbyrder, som alt sammen fører til bureaukrati og afprofessionalisering.

En anden mærkesag er den evindelige kamp for tid til en ordentlig forberedelse af vores undervisning.

Som det tredje er der fjernelsen af aldersreduktionen ved lov 409, så vi i dag er den personalegruppe i kommunen, som har den dårligste mulighed for en seniorordning. Med udsigt til et meget langt arbejdsliv er det utåleligt, at der ikke engang er mulighed for en mindre arbejdsbyrde i den sidste del af ens lærerliv.

Endelig er der kampen for et godt og målrettet undervisningstilbud til de fagligt og socialt dårligste elever, hvad enten der er tale om inklusion eller specialundervisning.

Som fagforening skal vi vedholdende gå efter en løn og nogle arbejdsvilkår, som svarer til det ansvar og de store opgaver, der tillægges os lærere.

Derfor fortsætter jeg gerne endnu en periode med fagpolitik og pædagogik i Odense Lærerforening.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214348

JAN ANDERSEN, ROSENGÅRDSKOLEN

ANSÆT FLERE LÆRERE

JEG HOLDER AF AT VÆRE LÆRER. Jeg holder af undervisningen og eleverne, og derfor står jeg fast på, at den politiske enighed om at prioritere folkeskolen i Odense bliver til virkelighed. Det er en on going bearbejdning af budgetter og lokalaftaler. Jeg står fast på at sætte spørgsmål til vilkårene for folkeskolen i Odense. Derfra min verden går mod aftaler om forberedelse, så undervisningen kan hænge sammen.

Folkeskolen er intet uden lærerne og børnehaveklasselederne. Undervisningen er intet uden os. Timerne er intet uden os, og eleverne har ret til undervisning. Giv os – giv lærerne og børnehaveklasselederne – friheden til at vælge hvilke metoder og materialer, der giver mening for undervisningen. Om vi bruger tavlen til kridt eller portaler.

Vi er bedst forberedte og friske til timerne, og det øger fagligheden. Vi er mest nærværende og tydelige, og det øger relationen til eleverne – og begge dele fremmer undervisningen. Ansæt flere lærere. Folkeskolen skal være forældrenes naturlige valg.

Vores styrke i OLF står på aftalte vilkår og inddragelse af lærerværelserne ude på skolerne. Medlemmerne er lærerforeningen. Forskellige meninger og brydninger giver sammenhold i OLF.

 

Skaermbillede 2016 03 03 Kl 214449

ANDERS SUND PEDERSEN, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT,

TARUP SKOLE

LYT TIL LÆRERNE!

LÆRERNE SKAL HAVE FRIHED til at lave god undervisning. Den forandringstrang og det styringsparadigme, som folkeskolen har været ramt af siden reformens indtræden, skal ændres nu.

Politikerne på Christiansborg har besluttet at reducere i de bindende fælles mål og i stedet gøre dem vejledende. Denne beslutning skal kunne mærkes ude på den enkelte skole. Som fællestillidsrepræsentant for lærerne, sidder jeg i en arbejdsgruppe i Odense Kommune omkring Min Uddannelse. Her vil jeg kæmpe for, at læringsplatformen skal understøtte og lette vores arbejde – ikke tvinge os til at arbejde efter en bestemt metode.

I en tid, hvor ubalancen mellem krav og ressourcer er så markant, bør der ikke lægges ekstra krav ind i vores hverdag. Vi bør derimod fokusere på, hvad der giver mening for den enkelte lærer, og i sidste ende gavner eleverne mest muligt.

Vi skal have plads til at udøve vores faglighed på forskellige måder, så vi gennem undervisningen kan være med til at danne de unge mennesker til livet efter folkeskolen.

Baggrunden for disse nye politiske toner, skal blandt andet findes i det kæmpearbejde, som vores forening har gjort både på nationalt plan og så sandelig også lokalt. Dette arbejde ønsker jeg i allerhøjeste grad fortsat at være en del af. Derfor stiller jeg op til endnu en periode i styrelsen.