Medlemsnyt: Lønstigning

OK Cirkel - Kig efter OKmærket
1. januar og 1. april 2020 stiger din løn igen, som følge af OK18. Læs her, hvad det betyder for dig.

Lønnen stiger

Din fagforeningsforhandlede overenskomst giver lønstigning 1. januar og 1. april 2020 for lærere ansat under Danmarks Lærerforenings overenskomst i folkeskolen og på andre arbejdspladser i kommunen.

1. januar 2020:

 

 

 

De kommunale lønsatser steg med 1,6 %.

For en lærer med gennemsnitsløn svarer det til en stigning

på ca. 588 kr. pr. måned ekskl. pension.

 

1. april 2020:

 

 

De kommunale lønsatser stiger yderligere 0.4 %.

Det svarer til ca. 149 kr. pr. måned ekskl. pension for en

lærer med gennemsnitsløn.

 

Odense Lærerforening fandt penge til medlemmer ved løntjek

Odense Lærerforening gennemførte løntjek for de medlemmer, der ønskede det, i uge 46-47 i 2019. Der er fundet fejl på en del lønsedler, og Odense Lærerforening har således fundet i alt ca. 200.000 kr. til medlemmerne.

 

Emner

Målgruppe