Om OLF

LærerBladet

Laererbladet Tilpasset Logo
Odense Lærerforening udgiver LærerBladet til medlemmer og samarbejdspartnere 4 gange årligt

LærerBladet udgives af Odense Lærerforening til foreningens medlemmer.

Bladets ledere og den redaktionelle linje er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning.

Redaktionen:

Erik Schmidt (ansvh.)
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C.
Tlf. 6612 68 90
E-mail: erik@fjordager.com

Deadline for indhold til LærerBladet i 2020:

Nr. 1: 3. februar 2020

Nr. 2: 14. april 2020

Nr. 3: 17. august 2020

Nr. 4: 19. oktober 2020