Arbejdsskader

Bliver du udsat for en arbejdsskade, har du mulighed for at få hjælp via Odense Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Vi kan hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden og rådgive dig under sagens forløb.

Læs mere om arbejdsskader her

Du skal i første omgang sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt. Du kan få hjælp til dette af din  arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på arbejdspladsen.
Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade her

Hvis du ønsker, at DLF skal hjælpe dig i forbindelse med behandlingen af skaden i Arbejdsskadestyrelsens, skal du udfylde og indsende det indberetningsskema, som du finder herunder. 
HUSK: De to omtalte fuldmagter samt de nævnte bilag!
Link til indberetningsskema

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af længerevarende sygemelding, afsked eller andet, er det vigtigt, at du kontakter os for at få individuel rådgivning.

Du kan kontakte os på 66 12 68 90 eller 082@dlf.org