Arbejdsskader

Bliver du udsat for en arbejdsskade, har du mulighed for at få hjælp via Odense Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Vi kan hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden og rådgive dig under sagens forløb.

Læs mere om arbejdsskader her

Du skal i første omgang sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt. Du kan få hjælp til dette af din  arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på arbejdspladsen.

Hvis du ønsker, at DLF skal hjælpe dig i forbindelse med behandlingen af skaden i Arbejdsskadestyrelsens, skal du udfylde og indsende det indberetningsskema, som du finder herunder. 
HUSK: De to omtalte fuldmagter samt de nævnte bilag!
Link til indberetningsskema

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af længerevarende sygemelding, afsked eller andet, er det vigtigt, at du kontakter os for at få individuel rådgivning.

Du kan kontakte os på 66 12 68 90 eller 082@dlf.org