Udmeldelse af DLF

Sådan melder du dig ud

Udmeldelsen sendes til 082@dlf.org 

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelsen i perioden: Gældende fra: 
1. december - 28. februar 31. marts
1. marts - 31. maj 30. juni
1. juni - 31. august  30. september
1. september - 30. november 31. december

Udmeldelsen gælder alene dit medlemskab af Danmarks Lærerforening.
Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse og ønsker at melde dig ud der, skal du gøre det hos a-kassen.
Læs mere her: https://laka.dk/medlem/udmeldelse/


Særlige omstændigheder 

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Frivillig Gruppelivsforsikring

Dækning hos Frivillig Gruppelivsforsikring ophører ved årsskiftet efter udmeldelse, medmindre du overgår til en anden organisation i Lærernes Centralorganisation (LC).

Overgang til anden LC-organisation 

Hvis du indmeldes i en anden organisation i Lærernes Centralorganisation (Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Socialpædagogerne, LC-Lederforum, FOA) overgår du pr. den 1. i måneden - og ikke med udgangen af et kvartal. Husk stadig at sende en mail med udmeldelse til 082@dlf.org.

Hvis du har frivillig gruppelivsforsikring kan denne forsætte.