MED

MED-udvalget kan vedtage retningslinjer. De kan omhandle mange forskellige ting. F.eks. vold, trusler og chikane, sygefravær, efter- og videreuddannelse, fag- og opgavefordeling, netetik, inklusion.

Retningslinjer

Visse retningslinjer er der pligt til at indgå. De findes på Medarbejderportalen. Læs mere her: https://www.odense.dk/om-kommunen/medarbejderportalen. Her er dagsordener og referater tilgængelige, hvis du ønsker at følge med.

Repræsentanter i MED i Børn og Ungeforvaltningen udpeget af Odense Lærerforening


Hovedudvalget
Karen Heide-Jørgensen, Jan Andersen (suppleant), Liana Thomsen (AMR)

Forvaltningsudvalget i BUF
Jan Andersen, Karen Heide-Jørgensen (suppleant), Liana Thomsen (AMR)

Forvaltningsudvalget i BSF
Katja Kok, Anne Marie Balslev (suppleant)

Fagligt forum (skoleafdelingen)
Carina Bundesen Madsen, Jan Andersen, Peter Nielsen, Henrik Oxholm

Fagligt forum (Sundhed og forebyggelse)
Charlotte Lund

Lokale MED-udvalg 
Arbejdspladsens TR er født medlem i det lokale MED-udvalg. Oftest er lærernes AMR også valgt. Desuden kan der derudover være valgt flere andre medarbejderrepræsentanter.