Sygefravær

Hvilke regler gælder i forbindelse med sygefravær og ved børns sygdom

Du får fuld løn under sygdom

Bliver du syg, skal du sygemelde dig til arbejdspladsen inden arbejdets påbegyndelse på din 1. sygedag. Der vil normalt være retningslinjer på den enkelte arbejdsplads om, hvornår på dagen og til hvem du skal sygemelde dig.

Hvis du er sygemeldt i længere tid, kan du få behov for individuel rådgivning til at overskue din situation og drøfte de forskellige muligheder, der findes for at hjælpe dig tilbage til dit arbejde. Du er velkommen til at kontakte os og få en samtale med en af vore konsulenter. Vi kan også bistå dig ved kontakten til bopælskommunen og arbejdspladsen.

Du kan kontakte os på 6612 68 90

DLF´s hjemmeside kan du læse mere om forhold ved sygdom

Hvis du har børn under 18 år har du mulighed for at få fri på barnets 1. og 2. sygedag. Via linket til højre på siden kan du læse mere om reglerne ved børns sygdom