Om OLF

Generalforsamling

Stemmeseddel
Generalforsamlingen i Odense Lærerforening

Odense Lærerforening afholder generalforsamling i lige år i marts.

På generalforsamlingen vælges formand, næstformand og styrelsesmedlemmer. Valghandlingen bestemmer også, hvem der dermed bliver Odense Lærerforenings delegerede til Kongressen. Der udarbejdes desuden et arbejdsprogram.