Supplement vedr. aflysningen af Odense Lærerforenings generalforsamling

53385625 2273992706191383 4069410409776414720 O
Som meddelt i går den 10. marts 2020 besluttede styrelsen i Odense Lærerforening at aflyse foreningens generalforsamling, der skulle have fundet sted fredag den 13. marts 2020. Styrelsens beslutning kom på baggrund af statsministerens og myndighedernes pressekonference samme dag, hvor der indtrængende blev opfordret til befolkningens ansvarsfølelse med hensyn til at bremse spredningen af corona-virus. På den baggrund vurderede styrelsen, at det ikke er forsvarligt at gennemføre generalforsamlingen for nuværende.

Aflysningen skyldes således en force majeure-situation, hvis varighed og konsekvenser aktuelt er usikre. En sådan situation er der ikke taget højde for i foreningens vedtægter. Da andre kredse i Danmarks Lærerforening imidlertid har stået i samme situation, har Danmarks Lærerforening centralt i går forholdt sig til foreningsretslige/demokratiske aspekter af at aflyse generalforsamlinger i kredsene med henvisning til corona-situationen og har udmeldt følgende:

  • Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid og vil blive genindkaldt, så snart det vurderes forsvarligt. Genindkaldelsen vil ske i henhold til de retningslinjer, foreningens vedtægter tilsiger.

  • Beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen, herunder vedtagelse af kredskontingent, regnskab samt valg af kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes.

  • Udskydelsen betyder, at de, der varetager valgte poster i kredsen i dag, er valgt frem til, at der har fundet et nyvalg sted.

På baggrund af situationens uforudsigelighed er ovenstående udmelding foreløbig og vil blive suppleret/præciseret, når der er overblik over udviklingen eller nye informationer foreligger. Evt. spørgsmål, som medlemmer måtte have i den forbindelse, vil blive forsøgt afklaret, så snart det lader sig gøre.

 

På Odense Lærerforenings vegne

Anne-Mette Kæseler Jensen, formand

Målgruppe