Arbejdsliv Løn og arbejdstid

"PPR" - området

Hvis du er ansat ved Specialpædagogisk rådgivning eller ved Sundhed- og forebyggelse...

Løn og arbejdstid

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Talehøre-konsulenter

Talehøre-konsulenterne aflønnes efter de centrale aftaler for konsulenter og forhåndsdaftalen for tale-/høre - og skolekonsulenter. 

Der er lokalt i Odense Kommune aftalt et funktionstillæg på 5.200 kr. (niveau 31/3 00), der dækker tillæg for 200 timers talehøre-undervisning.

Konsulenter med 4 års ansættelse som konsulent får et kvalifikationstillæg på 6.500 kr. (niveau 31/3 00) jf. den centrale aftale. 

Tale-hørekonsulenter med 8 års ansættelse som tale-hørekonsulent får yderligere kvalifikationstillæg på  6.500 kr. (niveau 31/3 00) jf. forhåndsaftalen mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune

Derudover er der aftalt konkrete tillæg til nogle talehøre-konsulenter.
 
Skolepsykologer

Skolepsykologer aflønnes efter de centrale aftaler samt konkrete aftaler med tillæg til nogle skolepsykologer for yderligere erfaring, visse uddannelser, koordinatorfunktioner med mere.

Alle skolepsykologer får tillæg på 6.500 kr. (niveau 31/3 00) efter 4 års ansættelse som skolepsykolog jf. den centrale aftale.


Konsulenter i øvrigt.

Andre konsulenter er ansat med en centralt aftalt grundløn samt forskellige tillæg aftalt mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få tjekket din løn via din TR eller ved at sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org