Øvrige tilbud

Sundhedsfremmende indsatser inden for KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion)

Odense Kommune har en række sundhedstilbud, som alle medarbejdere og kommunale arbejdspladser kan benytte sig af. Sundhedstilbuddene har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge. Tilbuddene er udarbejdet på baggrund af gode erfaringer og resultater inden for KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion).

Læs mere om Odense Kommunes sundhedsordning på Medarbejderportalen.