Tjenestefrihed uden løn

Du kan søge din leder om at få midlertidigt fri fra dit arbejde uden løn i følgende situationer:

  • Hvis du får andet arbejde enten på det private arbejdsmarked eller i en anden offentlig virksomhed 
  • Ved ophold i udlandet 
  • Til uddannelse 
  • Andre formål efter individuel vurdering

For at kunne søge om midlertidig fri fra dit arbejde skal du have været ansat 5 år i Odense Kommune og ikke være chef på ledelsesniveau 1-3.

Den periode du kan få fri i er mindst 1 måned og maksimalt 12 måneder.

Du kan også søge om fri i forbindelse med personlige forhold (fysisk/psykisk/socialt) eller organisationsarbejde, uden du har været ansat 5 år i kommunen.

Det er din leder, der på baggrund af de driftsmæssige forhold på arbejdspladsen afgør, om du kan få midlertidigt fri fra dit arbejde. 

Det er også din leder, der afgør, om du kan få forlænget perioden, og om du eventuelt kan vende tilbage, før orloven udløber.

Det er også din leders ansvar at sikre, at du kan vende tilbage til en stilling på tilsvarende niveau.

 

Kilde: Medarbejderportalen, Odense Kommune