LærerBladet nr. 3 - 2020 er udkommet

Laererbladet032020 Forside
Odense Lærerforenings medlemblad er ude på arbejdspladserne nu. Læs vurderinger af den nye arbejdstidsaftale, læs om Odense Kommunes kommende budget, læs om den netop overståede generalforsamling, læs om vedligeholdelsesefterslæbet på skolerne og meget mere.

Odense Lærerforenings medlemblad er ude på arbejdspladserne nu. Læs vurderinger af den nye arbejdstidsaftale, læs om Odense Kommunes kommende budget, læs om den netop overståede generalforsamling, læs om vedligeholdelsesefterslæbet på skolerne og meget mere.

Indhold:

s.4  72 procent stemte i Odense JA
s.6 Konsekvenser af arbejdstidsaftalen?
s.7 Budget 21: Optimistisk udvalg
s.8 Velfærdsprocenten har ikke givet flere lærere
s.9 Læreren som autoritet
s.10 OLF mener: Endeligt farvel til Lov 409
s.12 Ny direktør: Jeg er nok decentral i mit hjerte
s.14 Kæmpeefterslæb på vedligeholdelsen
s.16 Vollsmoseskoler under stort pres
s.17 Dannelse er moralsk modenhed
s.19 Omfattende renovering af Lærernes Hus

Emner

Målgruppe