Anne-Mette Kæseler Jensen stopper som formand

Anne Mette Dsc 6684
Formand for Odense Lærerforening Anne-Mette Kæseler Jensen har meddelt, at hun stopper som formand af helbredsmæssige årsager

Styrelsen i Odense Lærerforening har modtaget meddelelsen om, at Anne-Mette Kæseler Jensen stopper som formand. Styrelsen har taget beskeden til efterretning og har som det første orienteret tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Anne-Mette stopper efter at have siddet som formand for Odense Lærerforening i mere end 17 år. Før det har hun passet flere andre poster i foreningen som styrelsesmedlem og før det som tillidsrepræsentant på Kroggårdsskolen, hvor hun havde sin ansættelse som lærer.

Odense Lærerforening siger en stor tak for en kæmpe indsats og for i så mange år at have arbejdet i lærernes tjeneste.

Styrelsen i Odense Lærerforening skal nu tilrettelægge og beslutte det forløb, der leder hen mod et valg af en ny formand. Så snart der er truffet de endelige beslutninger, vil det blive offentliggjort, hvordan processen kommer til at blive.

Emner

Målgruppe