Nyt LærerBladet er udkommet

Laererbladet 0322 Forside
Årets tredje nummer af LærerBladet er udkommet

LærerBladet nr. 3 - 2022 er udkommet og leveres til medlemmer ude på skoler mv. Det udkommer også i denne elekstroniske version.

Dette nummer indeholder bla.:

4    I lommen på Google
6    Nyt markant samarbejde om skolen i Odense
8    Planen er skrinlagt!
10  Faldet i antallet af lærerstillinger er bremset
11  4,8 timer om ugen til fjernundervisning?
12  Mistrivslen hos børn og unge kræver handling nu!
13  Konkurser i byggebranchen rammer Lærernes Hus
14  Socialdemokratiet har nøglen ...
16  Den fleksible skolestart effektiviseres væk
18  Jeg har været heldig
20  Stor interesse for forslag om 4-dages arbejdsuge
21  Næsby Skole må udskyde ibrugtagning