Medlemmer

 • Vær med i det politiske arbejde i din forening

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2018/februar/vaer-med-i-det-politiske-arbejde-i-din-forening 28. februar 2018

  Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at sætte kursen for din forening? Så grib chancen nu og stil op til styrelsesvalg i Odense Lærerforening den 9. marts.

 • Nu sammensætter medlemmerne den nye hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2019/november/nu-sammensaetter-medlemmerne-den-nye-hovedstyrelse-i-danmarks-laererforening 20. november 2019

  Odense Lærerforenings Charlotte Holm genopstiller til hovedstyrelsen. Og det gør hun med hele styrelses opbakning og anbefaling. Vær med til at sikre valget en høj stemmeprocent.

 • 1200 lockoutede til møde i Dalumhallen

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2013/april/1200-lockoutede-til-moede-i-dalumhallen 2. april 2013

  - Vi har ikke ønsket konflikten!

 • Medlemskonferencer: Vi rykker sammen!

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2015/maj/medlemskonferencer-vi-rykker-sammen 20. maj 2015

  Har du lyst til at medvirke til forandringer af dagligdagen, få kendskab til værktøjer, der kan styrke sammenholdet og handlekraften, vide mere om ledelse af lærere og drøfte foreningens politik med hovedstyrelsesmedlemmer? Så er dette noget for dig! Samtidigt får du mulighed for at tilbringe en weekend i efteråret på et af foreningens smukt beliggende konferencecentre.

 • Særlig stor spænding om hovedstyrelsesvalget i år

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2019/november/saerlig-stor-spaending-om-hovedstyrelsesvalget-i-aar 17. november 2019

  HOVEDSTYRELSESVALGET // Der er væsentlig flere kandidater end poster at besætte. Også næstformandsvalget ved kongressen for nylig kan have afsmittende virkning på valget. Styrelsen i Odense Lærerforening ønsker genvalg til Charlotte Holm.

 • Reallønnen er det vigtigste

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2012/september/realloennen-er-det-vigtigste 13. september 2012

  DLF-kongres vedtog OK-krav. Arbejdstid er ikke på listen

 • DIN stemme afgør det!

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2010/februar/din-stemme-afgoer-det 16. februar 2010

  Masser af kandidater til generalforsamlingen

 • Skolen er ikke den samme, når I kommer tilbage

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2013/april/skolen-er-ikke-den-samme-naar-i-kommer-tilbage 16. april 2013

  Anders Bondo i Dalumhallen tirsdag

 • Lokalaftalen forlænget

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2017/marts/lokalaftalen-forlaenget 9. marts 2017

  På byrådsmødet i Odense den 8. marts, besluttede et enigt byråd, at forlænge den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere til og med skoleåret 2017/2018.

 • LærerBladet: En retssag om retten til at ytre sig på et lærermøde

  Sti: http://odenselaererforening.dk/nyheder/2017/oktober/laererbladet-en-retssag-om-retten-til-at-ytre-sig-paa-et-laerermoede 2. oktober 2017

  YTRINGSFRIHED // Den 3.-4. oktober skal sagen om lærer Erik Schmidts advarsel for retten i Odense. Efter godt tre år får han og Danmarks Lærerforening - og altså også Odense Kommune - dermed rettens ord for, om det er en tjenstlig forseelse eller ej at være kritisk og have negative holdninger og synspunkter på et lærermøde.


 • Her vises 81 til 90 ud af 119

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Udvalgte emner